Vila Venera


© 2009. Apartmani Venera,Ražanac | design: gogi-dizajn
Tada  sagrađene kule za obranu od neprijatelja, danas predstavljaju samo jedno svjedočanstvo davne povijesti nepokorenog hrvatskog čovjeka isprepleteno s atraktivnom turističkom zanimljivošću.
Današnji položaj Ražanca se počeo razvijati od davne 1507. godine kada je započeta gradnja utvrde za obranu od turskih osvajačkih pohoda.


Povijest Ražanca bazira se na zasad najranijim poznatim ostacima života, a potječu iz polovine starijeg kamenog doba (prije približno 100.000 godina).
Povijest Ražanca
Svi prethodnici - od Kelta i Ilira, preko Rimljana, pa do Huna, Avara i ostalih brojnih osvajača - nestali su u prošlosti, te su zabilježeni kroz udžbenike povijesti.

Prenoćište Venera 
Rezovac 
Virovitica
APARTMANI  VENERA
         RAŽANAC